Innovation & Forskning

Löpare lever längre

Enligt en ny stor studie så har löpare än lägre risk att dö i förtid. Korttidslöpning var lika effektivt som långtidslöpning.

Stroke ökar bland unga

Allt fler unga drabbas av stroke. Detta enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Vad ökningen beror på är oklart.

Läsk ökar risken för stroke

Du som dricker läsk eller saft varje dag har en ökad risk att drabbas av stroke.

3D kan hjälpa strokedrabbade

Filmindustrins 3D-teknik kan användas för att hjälpa strokedrabbade i sin rehabilitering.

Brister i användningen av läkemedel efter stroke

Trots att livslångt användande av medicin mot stroke rekommenderas hos de som drabbats av stroke, så slutar hälften av alla patienter med sin medicin inom två år.

Nytt strokeprojekt kan rädda liv

Ett nytt projekt ska förhindra stroke på 100 patienter per år. Detta genom att ge fler personer med förmaksflimmer rätt medicin.

Lågutbildade drabbas av stroke

Riskerna är dubbelt så höga för lågutbildade att drabbas av stroke, det visar Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen årliga rapport.