Gen snabbar på återhämtningen efter en stroke

Forskare vid University of Southern California har identifierat en gen som minskar svullnaden i hjärnan efter en stroke. När genen aktiveras dämpas inflammationen i hjärnan och begränsar skadeområdet. Forskarna hoppas nu på att hitta sätt att snabbt aktivera genen hos personer som drabbats av stroke för bättre återhämtning.

Man med rollator


Vid en stroke svarar kroppen med att sätta i gång en inflammatorisk reaktion som orsakar svullnad i hjärnan och expansion av skadeområdet. Detta förvärrar symtomen för den strokedrabbade.

Dämpar inflammation i hjärnan

I den aktuella studien identifierade forskarna genen, TRIM9, som kan motverka hjärnsvullnad genom att dämpa inflammation. Hos unga, uppvisar genen stor aktivitet, men avtar med åldern parallellt med att strokerisken ökar.

Genetiskt modifierade möss med TRIM9-genen borttagen, hade större benägenhet att drabbas av inflammation i hjärnan. Men när forskarna förde tillbaka genen med hjälp av virus, så kallad genterapi, minskade svullnaden drastiskt och återhämtningen förbättrades.

Hitta metod för snabb genaktivering

Trots lovande resultat, tror inte forskarna att genterapi med hjälp av virus är den bästa behandlingsmetoden för strokedrabbade.

– Det är en för långsam metod, menar Jae Jung, forskare vid University of Southern California, i ett pressmeddelande på universitetet hemsida.

Eftersom behandling av stroke bör ske inom 30 till 60 minuter, vill forskarna hitta sätt att snabbt aktivera TRIM9-genen som redan finns, istället för att föra in nya gener med hjälp av virus.

– Det kanske finns ett sätt att, på kemisk väg, aktivera TRIM9 precis efter en stroke. En amerikansk fotbollsspelare skulle till exempel kunna ta ett läkemedel som aktiverar TRIM9 vid ett slag mot huvudet, säger Jag Jung.