Stroke ökar bland unga

Allt fler unga drabbas av stroke. Detta enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Vad ökningen beror på är oklart.


För män mellan 35-44 år har stroke ökat med 18 procent sedan mitten av 90-talet. För kvinnor har antal strokefall ökat med 16 procent i samma åldersgrupp.

Inger Heimerson på Folkhälsomyndigheten säger till SVT att ökningen i den här åldern är oroande. Det får också ofta förödande konsekvenser för den som drabbas och deras anhöriga.

Folkhälsomyndighetens rapport ger dock inte förklaring till orsaken.