Hundägare har lägre risk att dö i hjärtsjukdom

Hundägare har lägre risk att dö av hjärtsjukdom visar ny svensk studie men 12 års uppföljning.


Med hjälp av sju olika nationella register, inklusive Svenska Kennelklubbens register, har forskare vid Uppsala universitet undersökt hur hundar påverkar hjärthälsa och risk att dö i förtid.

3,4 miljoner svenskar i 40-80 års ålder ingår i de register som använts och efter 12 års uppföljning visar resultaten att hundägare har lägre risk att för hjärt- och kärlsjukdomar och att dö jämfört med personer utan hund. Specifikt i ensamhushåll minskade risken för hjärtinfarkt och stroke för hundägare.

– Ett mycket intressant fynd i vår studie var att resultaten var tydligast i ensamhushåll. Att vara ensamstående har tidigare rapporterats som en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom och det verkar som att en hund kanske kan neutralisera denna överrisk. Ett annat intressant fynd var att ägare till olika raser skiljde sig åt tydligt vad gällde hjärt-kärlhälsa, och vi observerade till exempel att ägare till hundar av olika jaktraser utmärkte sig som friskare, säger Tove Fall vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

 

Kopplingen, föreslår forskarna, kan bero på att hundar påverkar ägarens livsstil och välbefinnande positivt men det kan också vara att personer som väljer att skaffa hund redan har lägre risk för hjärtsjukdom till exempel tack vare en aktiv livsstil.