AKUT-test vid stroke

Med hjälp av ett AKUT-test kan du snabbt se om någon i din närhet har drabbats av stroke – och därmed rädda liv.


Var 17:e minut drabbas någon i Sverige

Den som kan stroketestet har stora chanser att hjälpa en person som drabbas. Risken att vi någon gång kommer att vara nära en person som drabbas är stor.

Stroke är en stor folksjukdom. Var sjuttonde minut drabbas en person av stroke i Sverige.

Tiden är avgörande

Med rätt insatser i rätt tid kan många liv räddas. Chansen att återfå ett fullgott liv efter en stroke ökar också i takt med hur snabbt vårdinsatserna sätts in.

För att rätt vård ska kunna ges, måste sjukvården alarmeras så fort som möjligt när någon drabbas av stroke. Det kan vi alla gemensamt hjälpa till att vara förberedda för att göra, med hjälp av kunskaper om AKUT-testet.

Så ser du om någon har drabbats av stroke

Ansikte

Den del av hjärnan som styr motoriken i ansiktet är ofta påverkat av en stroke. Ofta drabbas ena sidan av förlamning, både vad gäller kroppen och ansiktet. Genom att be en person le går det att avslöja om båda sidorna hänger med.

Om ena sidan är slapp även när personen ler, tyder det på stroke. Alla som drabbas av stroke får dock inte detta symtom. Men om ena mungipan hänger är det hög tid att ringa SOS Alarm – 112.

Kroppsdel

Genom att be en person att sträcka båda armarna rakt fram kan också den för stroke så vanliga sidoförlamningen lätt upptäckas. Ofta faller ena armen ned vid denna övning inom tio sekunder. Om ena armen faller är risken för stroke uppenbar.

Uttal

Talsvårigheter är mycket vanliga vid stroke. Be personen som är drabbad av ett anfall att upprepa en enkel mening. Det kan vara den enklaste av meningar, såsom ”solen skiner idag”.

Om personen ifråga misslyckas, handlar tillståndet om ett pågående stroke- alternativt TIA-anfall. Misslyckandet kan handla om att personen sluddrar, eller har mist sin förmåga att hitta rätt ord.

Tid

Tiden i AKUT-testet handlar om att agera direkt. Varje sekund räknas om en person drabbas av stroke. Tveka inte att alarmera och ringa efter ambulans.

Klicka på bilden för större bild.

Klicka på bilden för större bild.