Brister i användningen av läkemedel efter stroke

Trots att livslångt användande av medicin mot stroke rekommenderas hos de som drabbats av stroke, så slutar hälften av alla patienter med sin medicin inom två år.

Dudi Warsito, Redaktör
Senast uppdaterad 7 augusti 2018

Drabbas du av stroke ska du efteråt behandlas med läkemedel för att förhindra en ny stroke. Denna medicinering ska i de flesta fall fortsätta livet ut.

Men i en avhandling, av Maria Sjölander vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet, visar det sig att 20-50 procent av alla patienter slutar hämta ut sin medicin inom två år.

De patienter som avslutat sin medicinering redan inom tre månader visar sig vara negativt inställda till läkemedel och nyttan med dessa.

”Det här visar att det är väldigt viktigt att beakta patienternas personliga attityder och uppfattningar för att kunna förbättra användningen av förebyggande läkemedel efter stroke” säger Maria Sjölander i ett pressmeddelande från Umeå Universitet.