Ett enkelt knep som räddar dig efter stroke

Forskare i Tyskland visar att en enda livsstilsfaktor kan hjälpa i återhämtningen efter stroke.


Konsekvenserna av en stroke kan förändra livet. Effekten av en stroke kan variera från förlamning till talproblem och minnessvårigheter, beroende på var i hjärnan en stroke har inträffat och hur mycket av hjärnans vävnad som skadats.

Det är möjligt att återhämta sig från en stroke men det påverkas av hur stor kapacitet din hjärna har för förändring och förmågan att omorganisera aktiviteten i hjärnan.

Nu visar en ny studie från Tyskland att fysisk aktivitet ökar din förmåga att återhämta dig efter en stroke.

Studierna är utförda på möss som drabbats av stroke. De möss som fick tillgång till ett hjul att springa i hade en mer positiv återhämtning och förhindrade många av de negativa effekterna av en stroke, jämfört med djur som inte hade tillgång till fysisk aktivitet.

Hjärnans förmåga till förändring blir sämre med ålder

Det är sedan tidigare känt att hjärnans förmåga att förändras och anpassa sig efter nya omständigheter sakta försvinner med ålder. Detta kan mätas i djur som förlorar synen i ett öga under några dagar. Då kompenserar hjärnan genom att öka aktiviteten i den andra hjärnhalvan som fortfarande får information från det friska ögat. Denna förmåga till kompensation försvinner när mössen blir äldre.

Fysisk aktivitet föryngrar hjärnan

Däremot visade forskare i denna studie att mössens hjärnor blev föryngrade av fysisk aktivitet, och att denna effekt även kunde utnyttjas vid återhämtning efter en stroke.

De möss som fick springa i ett hjul efter en stroke utökade sin förmåga att omorganisera hjärnans aktivitet och kopplingar så att andra delar av hjärnan kunde kompensera för en skada.

Resultaten är inte bara positiva för patienter som redan drabbats men även personer som är i riskzonen för stroke då fysisk aktivitet även verkar kunna förebygga större skador. Huvudförfattaren bakom studien har till och med själv bestämt sig för att börja träna igen.

– Det är aldrig för sent att dra nytta av träning, säger Siegrid Löwel, i ett pressmeddelande.