Högt blodtryck

Högt blodtryck ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. I vissa fall kan du därför behöva behandlas för detta. Du kan även göra mycket själv för att sänka högt blodtryck.

Läkare mäter blodtryck på äldre man


Vad är blodtryck?

När blodet pumpas ut från hjärtat och ut i kroppens blodkärl uppstår ett tryck i kärlen. Blodtrycket är olika högt när hjärtat pumpar, alltså klämmer åt, och när hjärtat slappnar av och fylls på med mer blod. Dessa två nivåer kan man mäta med hjälp av en blodtrycksmätare.

Blodtrycket anges därför med två tal, det första är det systoliska trycket – övertrycket. Medan det andra – undertrycket – kallas för det diastoliska trycket.

Normalt blodtryck

Hjärtat på en frisk vuxen människa slår mellan 60 och 70 slag per minut men det kan variera, framförallt nedåt.

Vältränade personer kan således ha under 40 hjärtslag per minut i viloläge. För varje hjärtslag sker en sammandragning när blodtrycket ökar, och en avslappning när blodtrycket minskar.

Trycket anges i millimeter kvicksilver och anges med övertrycket först och undertrycket efteråt. Om övertrycket är 130 och undertrycket är 80 anges det som 130/80 och uttalas som 130 över 80.

Trycket varierar en hel del över dagen beroende på om man är i vila eller aktiv, i upprört tillstånd eller liknande.

När anses blodtrycket vara för högt?

Blodtryck som är över 140 (systoliskt) respektive 90 (diastoliskt) betecknas som förhöjt. Det räcker med att något av värdena ligger över gränsvärdet.

Om du har högt blodtryck innebär det att kärlväggarnas elasticitet riskerar att minska och på så sätt försvåra pumparbetet i kroppen.

Detta medför i sin tur en ökad risk för framför allt stroke men också andra hjärt- och kärlproblem kan uppstå, liksom problem med njurarna och försämrad blodcirkulation i framför allt benen.

Läs mer om vad olika blodtrycksvärden betyder här.

Är det vanligt med högt blodtryck?

Svaret på den frågan är tveklöst ja. En av fem svenskar har högt blodtryck enligt Hjärt-Lungfonden.

Eftersom högt blodtryck i stor utsträckning är åldersrelaterat och medelåldern ökar kan man inte räkna med att talet minskar under de närmaste åren.

Svaret på frågan ovan indikerar också att högt blodtryck inte behöver vara ett tecken på att du är sjuk. Däremot kan högt blodtryck på sikt medföra akuta sjukdomstillstånd. Har du högt blodtryck är det inte säkert att du behöver medicin. Det kan – som visas nedan – räcka med att man justerar sin livsstil lite grann!

Sänk högt blodtryck

Vissa faktorer för ökat blodtryck kan du inte påverka. Dessa är:

  • Åldern
  • Kön (män drabbas oftare än kvinnor)
  • Ärftliga orsaker.

Vissa faktorer kan du påverka själv då vår livsstil har en stor påverkan på vår hälsa. Genom att följa allmänna hälsoråd kan du komma en lång bit på vägen i ditt förebyggande arbete.

Det handlar främst om att undvika olika tillstånd och livsmedel, så som:

  • Stillasittande
  • Alkohol
  • Salt

Lite motion varje dag i kombination med ett minskat intag av skräpmat, godis och alkohol kan räcka långt för att förebygga högt blodtryck.

OBS! Lakrits har visat sig höja blodtrycket hos vissa personer. Om du har högt blodtryck eller har hög risk för högt blodtryck kan du behöva vara försiktig med att äta lakrits. Om du har frågor är det bäst att tala med din läkare.