Fakta

Vad är stroke?

Syrebrist orsakat av hjärnblödning eller hjärninfarkt

AKUT-test vid stroke

Så märker du om någon har drabbats av stroke

Riskfaktorer för stroke

10 riskfaktorer som kan orsaka en stroke

Varningstecken på stroke

Många känner att något är fel, långt innan själva strokeanfallet

Blodpropp (hjärninfarkt)

Den vanligaste orsaken till stroke

Hjärnblödning

Står för 15 procent av alla strokeanfall

Behandling av stroke

Det är viktigt att personen får vård så snabbt som möjligt

Hur påverkas kroppen efter en stroke?

Fysiska och kognitiva förmågor samt personligheten påverkas

Risker med stroke

Risker så som dödlighet och funktionsnedsättning

Afasi

Svårt att tala, skriva och kommunicera efter en stroke

Högt blodtryck

Högt blodtryck ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. I vissa fall kan du därför behöva behandlas för detta. Du kan även göra mycket själv för att sänka högt blodtryck.