Behandling av stroke

För att stroke ska kunna behandlas effektivt är det extremt viktigt att personen som är drabbad får vård så snabbt som möjligt. När stroke konstaterats får personen behandling för att avbryta stroken. Behandlingen ser olika ut beroende på om stroken orsakats av en propp eller en blödning.


Behandling av stroke

Behandling vid propp

Vid konstaterad blodpropp och vissa uppfyllda kriterier såsom utbredning av symtom, tid från symtom till tid på sjukhuset med mera görs trombolys; man ger ett särskilt koagulationshämmande läkemedel intravenöst.

Om det gått för lång tid från symtom till behandling (ofta regel på cirka 4,5 timme) gör man inte trombolys.

Efter den akuta fasen får ofta patienten behandling med trombocythämmare som är en typ av blodförtunnande i tablettform. I vissa fall ges även mediciner som sänker blodfetterna och blodtryckshämmande medel.

Operation – för att minska trycket

I vissa fall är det nödvändigt med en operation. Det är framför allt aktuellt om risken för att hjärnan svullnar av anfallet är stor. Då stiger trycket i hjärnan och patienten avlider om inget görs.

En form av ingrepp går under begreppet hemikraniektomi. Det innebär att en bit av skallbenet sågas bort, vilket tillåter att hjärnan kan svälla utan att skadas. När svullnaden går ner, sätts skallbensbiten tillbaka på sin plats igen. Ingreppet behöver göras inom 48 timmar för att vara effektiv.

En annan metod som fungerar relativt väl vid brustna kärl i hjärnan är att laga kärlet med en klämma. Ibland krävs operation för ingreppet, ibland kan kärlet nås via en kateter.

Det finns även fall där kirurgerna väljer att suga ut den blödning som finns i hjärnan för att minska på trycket. Än så länge är dock denna operationsmetod under utredning, och kunskapen om dess effektivitet är otillräcklig.

Viktigt med rätt diagnos

Då en blödning, en propp och en TIA-attack ska hanteras på olika sätt för att personen ska bli frisk är det viktigt att en omfattande utredning görs av den som drabbats.

Mediciner mot proppar kan exempelvis vara direkt farliga för en person som drabbats av hjärnblödning.

Långsam rehabilitering

Efter akutskedet kommer den viktiga rehabiliteringen. Ofta får den som drabbats av stroke vård från ett helt specialistteam med läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och andra fackspecialister.

Genom rätt rehabiliteringsform kan tal, motorik, kraften i kroppen och andra funktioner som satts ner återkomma till patienten. Även om en stroke nästan alltid innebär en stor förändring i livet, kommer alltfler tillbaka till ett normalt liv efter adekvat behandling.