VR till hjälp vid behandling av stroke

Forskare vid Umeå universitet visar att virtual reality-teknik kan hjälpa strokepatienter med vanligt handikapp för att snabbare komma tillbaka till det vardagliga livet.


Efter stroke drabbas omkring var tredje patient av så kallad spatialt neglekt, problem med bortfall av medvetande om den vänstra kroppshalvan. Handikappet gör det svårare för patienten att klara sig själv i hemmet och leva ett normalt liv efter stroke. Samtidigt är symptomen lätta av vården att missa.

En avhandling vid Umeå universitet visar nu att VR-teknik (virtual reality) kan göra det lättare att upptäcka nedsättningen samt träna uppmärksamhet på den vänstra kroppshalvan för att lindra symptom.

VR-teknik erbjuder en datoriserad interaktiv miljö som stimulerar syn, hörsel och känselintryck på ett kontrollerat sätt samtidigt som användaren kan observeras.

Avhandlingen från Umeå universitet redovisar två pilotprojekt med VR-teknik som visar att metoden snabbt, enkelt och med hög noggrannhet kan användas för att upptäcka spatialt neglekt samt att ett 15-timmars träningsprogram förbättrar patientens uppmärksamhet och i förlängning förbättrar uppmärksamhet på vardagliga sysslor, utanför VR-miljön.

– Resultaten i pilotstudierna av båda VR-metoderna är lovande och uppmuntrar till vidareutveckling av metoderna för att kunna erbjuda strokepatienter effektiv och motiverande träning både på sjukhus och i hemmet. Resultaten meriterar för vidare studier med metoderna, säger Helena Fordell, forskare bakom avhandlingen, i ett pressmeddelande.