Löpare lever längre

Enligt en ny stor studie så har löpare än lägre risk att dö i förtid. Korttidslöpning var lika effektivt som långtidslöpning.


löpare levde längre55 000 kvinnor och män mellan 18-100 år fick svara på frågor om deras löpvanor.

15 år senare när dessa personer följdes upp så visade det sig att de som avlidit på grund av en hjärt- och kärlsjukdom var 45 procent lägre för löparna jämfört med icke-löparna.

Om du sprang 50 minuter i veckan eller tre timmar i veckan spelade ingen roll för resultatet.

Studien är publicerad på JACC.org.