Tv-spel hjälper strokedrabbade att återfå rörelseförmågan

En ny bärbar apparat som mäter muskelaktivitet, kopplat till ett TV-spel kan hjälpa strokedrabbade att återfå rörelseförmågan i armarna, visar ny forskning från Northwestern University i USA. Rörelseförmågan bibehölls en månad efter behandlingen.

Två personer spelar Playstation

Tv-spel hjälper strokedrabbade att återfå rörelseförmågan. Foto: JESHOOTS.COM/Unsplash


Personer som drabbats av stroke har svaga och stela muskler som gör att de får en försämrad förmåga att röra på armarna och sträcka ut armbågarna.

Den nya apparaten identifierar vilka muskler i armarna som påverkats, och tillsammans med ett skräddarsytt TV-spel, kan musklernas tränas upp igen så att personen får tillbaka en del av rörelseförmågan.

Ökad rörelseförmåga

Studien omfattade 32 personer som drabbats av stroke mellan sex månader till flera decennier innan studien påbörjades. Alla deltagare hade lite rörelseförmåga i armarna och kunde endast marginellt sträcka ut armbågarna.

Studien gick ut på att personerna försökte nå olika mål med sina armar. Apparaten identifierade och samlade in information om vilka muskler som aktiverades. Informationen användes för att utveckla ett skräddarsytt TV-spel, där personerna förflyttade en markör till specifika punkter på datorskärmen genom att röra på armarna. På detta sätt tränades musklerna upp igen.

Resultaten visade att majoriteten av deltagarna fick ökad rörelseförmåga i armarna och kunde sträcka ut armbågen 11 grader mer, jämfört med innan studien.

En uppföljning visade att majoriteten av deltagarna hade bibehållit rörelseförmågan en månad efter studien.

– Vanligtvis ser vi inga förbättringar (med traditionell behandling, reds. anm) hos personer som drabbats av stroke för länge sedan. Med den nya behandlingsmetoden såg vi en liten, men signifikant förbättring, säger Marc Slutzy, docent i neurologi och fysiologi.

Många fördelar med den nya metoden

Forskarna till studien menar att behandlingen endast kräver lite muskelaktivering för att ha någon positiv effekt. Detta är glädjande nyheter för alla som drabbats av en allvarlig stroke och som inte kan behandlas med sjukgymnastik.

Eftersom apparaten är bärbar och kopplas till en laptop eller surfplatta trådlöst, kan behandlingen ske hemma.

Även om effekterna inte är permanent, kan man med jämna mellanrum (veckor eller månader) träna upp musklerna igen hemma, utan att behöva besöka en läkare.

Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Neurorehabilitation and Neural Repair.