Lång eller kort? Det kan avgöra din risk för blodpropp

En studie på över två miljoner svenska syskonpar tyder på att din längd påverkar din risk för blodpropp. Långa vener och tyngdkraft är möjliga förklaringar från forskare bakom studien.


Ju längre du är desto högre sannolikhet att du drabbas av en blodpropp. Det enligt en ny studie på över två miljoner syskonpar i Sverige.

Resultaten visar bland annat att:

  • Män kortare än 160 cm har 65 procent lägre risk för blodpropp än män över 188cm.
  • Kvinnor kortare än 155 cm, som är gravida för första gången, har 69 procent lägre risk än kvinnor över 183 cm.

Venös tromboemolism, en blodpropp som uppstår i vener, är en av de största orsakerna till stroke och hjärtattack.

Blodproppar i sin tur kan uppstå efter en operation eller en sjukhusvistelse med mycket sängliggande. För kvinnor är även graviditet och preventivmedel eller klimateriebehandling med östrogen faktorer som kan ge upphov till en blodpropp.

Tyngdkraft eller långa ådror?

En möjlig förklaring att längre personer skulle ha högre risk för blodpropp är att de även har längre vener i benen vilket innebär en större yta där problem kan uppstå.

Men även tyngdkraft kan vara en faktor som försämrar blodcirkulationen och ökar risken för propp. Längre personer kan ha högre gravitationstryck i venerna i benen som ökar risken att blodflödet saktar ner eller tillfälligt stannar.

Forskare bakom studien tror att kopplingen även kan förklara varför blodpropp ökar i samhället idag.

– Längd är ingenting vi kan göra någonting åt. Men längd i vår befolkning har ökat och fortsätter att öka, vilket kan bidra till att fall av trombos har ökat, säger Bengt Zöller, vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande, och avslutar:

– Jag tycker att vi ska börja inkludera längd som en riskfaktor precis som övervikt, men fler formella studier behövs för att visa exakt hur längd samspelar med ärftliga blodsjukdomar och andra sjukdomar.