Afasi

Det är vanligt att du får svårt att tala och kommunicera efter en stroke. Detta kallas för afasi och uppstår om du fått skador på ett eller båda talcentrum i hjärnan.


afasi

De gråa områdena är de som skadats om du har drabbats av afasi.

Vad är afasi?

Afasi är en språkstörning som uppstår på grund av en hjärnskada, oftast efter en stroke. Men afasi kan även uppstå efter andra skador så som våld, trafikolycka eller idrottsskada.

Varje år drabbas cirka 12 000 personer i Sverige.

Symptom på afasi

Varierade svårigheter att tala, läsa, skriva och förstå. Ibland kan även förmågan att räkna påverkas.

Den som har afasi kan exempelvis ha svårt att:

  • Tala, så som att hitta rätt ord
  • Tolka och förstå vad andra människor säger
  • Förstå vad man läser och förstå långa och krångliga meningar
  • Läsa högt
  • Stava och formulera meningar i skrift

Hur svårigheterna ser ut beror på vilken del av hjärnan som skadats och hur stor skadan är.

Behandling

En del personer kan bli helt återställda medan andra får lära sig att leva med sin afasi. I början är det viktigt med en individuell rehabiliteringsplan hos en logoped.

För att göra sig förstådd och lättare kommunicera finns det flera olika hjälpmedel.

Språklig träning hos en logoped

För att utveckla den språkliga förmågan är det viktigt att gå till en logoped. Där får du en individuell rehabiliteringsplan som sedan följs upp. I början tränas du individuellt men i ett senare skede i grupp. 

Hjälpmedel för kommunikation

I och med den nya tekniken så som surfplattor, Skype och liknande så är det lättare idag att kommunicera vid afasi.

Andra redskap som du med afasi kan ha hjälp utav är exempelvis en personlig kommunikationsbok med bilder, kartor, text och symboler. Samt talsyntes, läspenna, fickminne, talbok och talande klocka med minnesstöd.