Forskare oense om vad som är högt blodtryck

Svenska forskare visar i en ny studie att behandling mot högt blodtryck inte ger någon ytterligare effekt efter att trycket kommit ner till en viss gräns. Resultaten går emot de nyligen uppdaterade riktlinjerna för behandling av högt blodtryck i USA.


Egentligen finns ingen specifik gräns för vad som är ”högt” blodtryck men generellt är det accepterat att ett tryck över 140 mmHg (det systoliska trycket eller övertrycket) klassas som högt blodtryck och bör medicineras.

I linje med detta visar forskare vid Umeå universitet nu att behandling för att sänka högt blodtryck under 140 mmHg inte minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Studien är en så kallad metaanalys och resultaten är baserade på 79 läkemedelsstudier och 300 000 patienter.

I USA har dock riktlinjerna för behandling av högt blodtryck nyligen ändrats, och ger motstridig information. De har sänkt gränsen för vad som klassas som högt blodtryck till 130 mmHg. Det betyder att många fler människor nu, enligt de amerikanska riktlinjerna, har högt blodtryck och behöver medicin.

Umeå-forskarna är inte överens och menar att det inte finns någon nytta av behandling när blodtrycket kommit ner under 140 mmHg. De menar till och med att behandlingen kan vara skadlig för personer med typ 2-diabetes. Enligt resultaten är det bara personer som redan drabbats av en kranskärlssjukdom som får en ytterligare minskad risk om de behandlas under 140 i blodtryck.

– Jag hoppas att resultaten kommer att påverka de nya europeiska riktlinjerna för blodtrycksbehandling som kommer till sommaren så att man inte följer de nya amerikanska riktlinjerna med ett behandlingsmål under 130, säger Mattias Brunström, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Läs mer om blodtrycksvärden och vad som klassas som högt blodtryck här.