Vad är stroke?

Stroke, även kallat slaganfall, är en benämning på ett tillstånd där en person fått en del av sin hjärnas nervceller skadade på grund av syrebrist. Orsaken är en hjärnblödning eller en hjärninfarkt.


Stroke återhämtningStroke sker vid syrebrist i hjärnan

Hjärnans nervceller är beroende av att få näring och syre via ett finmaskigt nät av blodådror. När dessa ådror av någon anledning inte kan förse hjärnan med syre och näring tar nervcellerna snabbt skada och kan till och med dö. Vi talar då om en stroke.

Vilka drabbas av stroke?

Varje år drabbas omkring 30 000 personer av stroke. Det gör sjukdomen till en folksjukdom, och den drabbar män och kvinnor lika hårt. Många som får stroke är gamla, men det finns också fall där riktigt unga drabbas.

85 procent av alla fall av stroke beror på en hjärninfarkt, medan resten beror på en hjärnblödning. Det är vanligast att en stroke drabbar de delar av blodomloppet i hjärnan som är störst och aktivast.

Orsaken till stroke

Orsaken till dessa fenomen är i sin tur någon form av hjärt-kärlsjukdom. Den vanligaste orsaken är åderförfettning, eller ateroskleros som det heter med medicinsk term. Högt blodtryck är en annan vanlig orsak till stroke.

Stroke av hjärninfarkt

Hjärninfarkt innebär att en blodpropp uppkommer i ett blodkärl som förser nerverna i hjärnan med syre och näring. I vissa fall handlar proppen om långvariga pålagringar som minskar kärlens förmåga att transportera blodet.

Till slut blir det helt stopp i systemet. I andra fall handlar det om en propp som bildas någon annanstans i kroppen och som sedan vandrar upp i hjärnan. De flyttas med blodströmmen tills dess att storleken på blodkärlet är så litet att det tar stopp. Proppen orsakar nervskador och i värsta fall dör nervcellerna i området.

Stroke av hjärnblödning

Hjärnblödning innebär att ett kärl i hjärnan eller på hjärnans yta brister. Blod tränger då ut i hjärnvävnaden. Då kan blod strömma ut till det hålrum som omger hjärnan, vilket förstör nervceller och vävnaden runt hjärnan.

Det tryck som skapas av blodströmmen skadar också nervcellerna. Ibland kommer hjärnblödningen av att ett pulsåderbråck brister. Det här drabbar främst yngre personer och är ofta genetiskt betingat.

TIA – mild stroke när hjärnan varnar

TIA är en form av stroke som innebär mindre efterverkningar för den drabbade.

TIA står för transemittorisk ischemisk attack och innebär att hjärnan varnar för att något är fel på blodtillförseln i systemet.

TIA ger per definition mindre påverkan efteråt eftersom att det definitionsmässigt är en infarkt som går tillbaka av sig själv inom 24 timmar.