Blodtryck: Vad betyder mitt resultat?

Vid ett läkarbesök undersöks nästan alltid blodtrycket. Värdet ges med två siffror, övertryck och undertryck. Det finns ingen exakt gräns för när blodtryck blir "för högt" men det finns gränsområden.


Blodtryck – anges med två siffror

Blodtryck beskriver trycket med vilket blod färdas genom blodkärlen i kroppen. När du går till läkaren och hen mäter ditt blodtryck anges resultatet med två siffror, till exempel 120 över 80 eller 120/80.

Den första siffran indikerar det systoliska blodtrycket eller övertrycket. Det systoliska trycker är högre för att det är trycket i blodkärlen när hjärtat är sammandraget och pumpar ut blod i kroppen. Det diastoliska blodtrycket är lägre eftersom det är trycket i kärlen när hjärtat slappnar av och fylls på med nytt blod som ska pumpas.

Både systoliskt och diastoliskt blodtryck anges i enheten mmHg (millimeter kvicksilver).

Normalt blodtryck

Det systoliska trycket bör ligga runt 110-130 mmHg och det diastoliska bör ligga runt 80 mmHg. Ett blodtryck på 120/80 brukar anges som typiskt normalt blodtryck.

Högt blodtryck

Det finns ingen exakt gräns när blodtrycket blir ”högt” men olika gränsområden används.

  • Mild förhöjning: Systoliskt 140-159, Diastoliskt 90-99, alltså båda värdena över 140/90.
  • Måttlig förhöjning: Systoliskt 160-170, Diastoliskt 100-109, båda värdena över 160/100
  • Kraftig förhöjning: Systoliskt över 180, Diastoliskt över 110, båda värdena över 180/110
  • Isolerad systolisk hypertoni: Systoliskt över 140, Diastoliskt under 90, alltså bara det systoliska värdet är förhöjd!

Den vanligaste typen av högt blodtryck är isolerad systolisk hypertoni, när bara det systoliska trycker är ökat. Denna typ av högt blodtryck bör behandlas precis som om båda värdena är förhöjda.

Om din läkare upptäcker att du har högt blodtryck görs oftast flera undersökningar som blodprov, EKG och urinprov för att ta reda på vad som kan orsaka högt blodtryck eller om blodtrycket har lett till skador på några organ.

Läs mer om högt blodtryck här.

Behandling vid högt blodtryck

Blodtryck över 140/90 behöver inte alltid behandlas, det brukar bero på andra riskfaktorer som diabetes, höga blodfetter, rökning, ålder eller en familjehistoria med hjärt- och kärlsjukdom. Däremot bör du och din läkare hålla noga koll på blodtrycket över tid så att det inte ökar ytterligare.

Ett blodtryck över 160/100 behandlas oftast oavsett andra riskfaktorer.

Målet med behandlingen är att få ner blodtrycket till åtminstone 140/90. Bland äldre kan det vara svårt att få ner övertrycket under 150-160mmHg. För personer med diabetes, njursjukdom eller hög risk för hjärt- och kärlsjukdom bör det systoliska trycket komma ner under 130-140 och det diastoliska trycker under 80/85.

Lågt blodtryck

Lågt blodtryck är oftast ofarligt och behöver inte behandlas. Generellt anses blodtryck under 90/60 vara ”lågt”. Ett annat sätt att definiera lågt blodtryck är om du får symptom. De vanligaste symptomen orsakat av lågt blodtryck är yrsel och svimningskänsla eller att du verkligen svimmar.

Läs mer om lågt blodtryck här.