Lågutbildade drabbas av stroke

Riskerna är dubbelt så höga för lågutbildade att drabbas av stroke, det visar Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen årliga rapport.

Redaktionen
Senast uppdaterad 12 februari 2020

Lågutbildade personer har en dubbelt så stor risk att drabbas av stroke. Det visar Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen årliga rapport som menar på att de som inte har en eftergymnasial utbildning hamnar oftare i ett ohälsosamt leverne.

Alkoholproblem, rökning och övervikt är mer vanligt bland de personer som inte vidareutbildar sig vilket ökar riskerna för att drabbas av stroke.

Läs hela artikeln ”Fler yngre drabbas av stroke”.