Hjärnblödning

Vid en stroke är det viktigt att snabbt diagnostisera om det har skett en hjärnblödning eller en hjärninfarkt. De orsakas av olika faktorer och kräver olika typer av behandling.


hjärnblödning

Datortomagrafi på en hjärna som drabbats av hjärnblödning.

Vad är en hjärnblödning?

En hjärnblödning innebär att det sker en blödning inuti hjärnan eller i området som omger hjärnan. 15 procent av alla strokeanfall beror på hjärnblödning.

Blödning inne i hjärnan

Om en blödning uppstår inne i hjärnan så beror det ofta på att du har ett högt blodtryck. Detta kan göra att kärlväggarna försvagas och brister.

Blödning i området runt hjärnan

Vid en blödning i området runt hjärnan så orsakas detta oftast av en utvidgning av ett kärl. Det kan finnas vid födseln och ger inga symptom förrän det brister. Även åderförkalkning kan vara ett skäl till blödning i området runt hjärnan.

Symptom

Symptomen vid hjärnblödning liknar symptomen vid hjärninfarkt. Alltså motoriken i ansiktet försämras, sidoförlamning och talsvårigheter.

Hjärnblödning kan även ge huvudvärk och medvetandesänkning, men behöver verkligen inte göra det. Beror på lokalisation och utbredning.

Förebygg

Högt blodtryck är det vanligaste orsaken till både hjärnblödning och hjärninfarkt. Detta påskyndar åderförkalkning och kan även skada tunna blodkärl.

För att minska risken för stroke ska du röra på dig, äta bra mat, vara normalviktig och inte röka.

Behandling

I det akuta skedet är det viktigt att ta reda på om strokeanfallet beror på en blödning eller en propp. Detta för att få rätt behandling. Medin som löser upp proppar är exempelvis farligt för de som har en pågående blödning.

Om hjärnblödningen orsakar ett högt tryck eller en lägesförskjutning i hjärnan kan man behöva operera genom att suga ut blödningen.

I vissa fall så täpps det brustna kärlet till med en klämma. Vissa blödningar behöver dock inte åtgärdas utan läker av sig själv.

Prognos

Enligt studier i USA som Neuroportalen tagit del av visar att 10 procent återhämtar sig helt efter en stroke.

25 procent har mindre kvarstående handikapp, 40 procent har kvarstående medelstora/stora handikapp som kräver speciell vård, 10 procent kräver vård på sjukhem och 15 procent avlider strax efter infarkten eller blödningen.