Riskfaktorer för stroke

Har du en ökad risk för att drabbas av stroke? Här under följer olika riskfaktorer som kan leda till stroke – ju fler som stämmer in på dig desto högre risk har du att drabbas av stroke.


Riskfaktorer

Åderförkalkning kan leda till stroke.

1. Högt blodtryck

Högt blodtryck är den allvarligaste riskfaktorn för stroke men också för andra sjukdomar. Högt blodtryck gör nämligen att åderförkalkningen påskyndas och att hjärnans blodkärl tunnas ut.  Ungefär en tredjedel av Sveriges vuxna befolkning har högt blodtryck. 

Har du högt blodtryck så måste du göra något åt det. Har du inte en så kraftig blodtryckshöjning ska du förändra din livsstil, exempelvis motionera mer, gå ner i vikt med mera. Har du ett väldigt högt blodtryck måste du äta medicin för detta.

2. Höga blodfetter

Höga blodfetter i blodet leder till åderförkalkning vilket kan leda till stroke. Det är framförallt de skadliga fetterna, LDL-kolesterolet, som ger en ökad risk för åderförkalkning. Hur mycket blodfetter du har i blodet beror på din kost, motion och ärftliga faktorer.

3. Diabetes

Diabetiker löper två till tre gånger högre risk att drabbas av stroke. Detta på grund av att höga blodsockervärden kan leda till en ökning av fett i blodkärlen vilket ger en åderförkalkning i blodkärlen.

4. Förmaksflimmer

Förmaksflimmer ger en ökad risk för stroke. Lider du av förmaksflimmer kan behandling med koagulationshämmande läkemedel förebygga stroke.

5. Ålder

Nästan alla som drabbas av stroke är över 65 år. Medelåldern för stroke är 75 år. Det finns självklart de som drabbas av stroke redan i medelåldern även fast detta inte är lika vanligt.

6. Rökning

Rökning påskyndar åderförkalkningen och därför har rökare än flerdubblad risk att drabbas av stroke.

 7. Alkohol

Om du missbrukar alkohol ökar risken att drabbas av stroke, men även vid måttlig konsumtion av alkohol så ökar blodtrycket som kan leda till stroke på sikt.

8. Förträngning på halspulsådern

Har du en förträngning på halspulsådern måste du operera bort detta för att inte riskera att drabbas av stroke. Förträngningen består oftast av blodfetter och kalk som lagrats. Det finns en risk att det lossnar blodproppar från denna förträngning som åker till hjärnan och sätter stopp.

Gör du en operation så tas kalken helt bort.

9. Livsstil – kost och motion

Hur du äter och hur mycket du rör dig påverkar hur mycket blodfetter du har i blodet. Ät därför inte för mycket av det farliga kolesterolet, försök att röra på dig varje dag och sitt inte still i mer än fyra timmar utan att ta en rast.

10. Hjärtsjukdom

Hjärtsjukdomar som ger rubbningar av hjärtrytmen ger en ökad risk för stroke.