3D kan hjälpa strokedrabbade

Filmindustrins 3D-teknik kan användas för att hjälpa strokedrabbade i sin rehabilitering.


Med hjälp av 3D så kan strokedrabbades rörelsemönster analyseras och på så sätt hjälpa till i rehabiliteringen. 3D:n kan nämligen urskilja och sätta patientens rörelser i siffror. Detta ger en bättre analys än vad det mänskliga ögat kan göra.

Med mer exakta rörelseanalyser kan rehabiliteringsträningen utvärderas och också bli effektivare.

Det är forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg som tagit fram och testar metoden.