Åtta gånger högre risk för depression efter stroke

Depression är vanligt bland patienter som drabbats av en stroke visar en ny dansk studie. Symptom har tendens att visa sig så tidigt som tre månader efter stroke.


Forskare i Danmark har använt sig av sju stora nationella register för att jämföra risk för depression bland personer som drabbats av stroke eller inte.

Åtta gånger högre risk

Över 135 000 patienter som drabbats av en stroke deltog i studien och av dem fick 25% en depressionsdiagnos inom två år. Hos över hälften av dem visade sig depressionen inom tre månader efter stroke. Dessutom visade studien att ju allvarliga stroke desto högre var risken för depression.

Det är att jämföra med kontrollpersoner som inte drabbats av stroke där mindre än 8% gick in i en depression.

depression-stroke-samtidigt

Utöver stroke visade studien att äldre och kvinnor har högre risk för depression samt personer som bor ensamma, har låg utbildning eller har diabetes.

I både kontrollgrupper och stroke-gruppen ledde depression till ökad risk att dö i förtid.

I studiens sammanfattning skriver forskare att ”många dödsfall kan kopplas till depression efter stroke, därför bör vårdpersonal vara medvetna om risker.”

Omkring 10 miljoner människor drabbas av stroke varje år och 30 miljoner människor i världen lever med en strokediagnos idag.