Risker med stroke

Stroke är ett allvarligt tillstånd som ofta leder till bestående efterverkningar. Med rätt och snabb vård kan framtidsutsikterna förbättras avsevärt för den som drabbas.


risker med stroke

Dödlighet

Risken att dö under ett strokeanfall är en realitet. För män är risken att avlida större än för kvinnor. 101 kvinnor dog år 2009 av stroke per 100 000 invånare. Samma siffra bland män var 128.

Det är dock en siffra som visar på en nedåtgående trend. Det handlar i de allra flesta fall om att snabbheten och effekten av vårdinsatserna ger en allt bättre utdelning. De flesta av de som dör av stroke är över 80 år.

Efterverkningar

Det är svårt att säga hur bra en person kommer att klara sig efter en stroke. Anfallets omfattning och de områden i hjärnan som skadas, orsaken till stroken, med vilken snabbhet den drabbade kommer under vård och inte minst den rehabilitering som sker efteråt är avgörande för hur efterverkningarna också blir.

Patientens egen drivkraft, ork och vilja har även det en stor betydelse för slutresultatet. Många får svårt med kommunikationen, blir personlighetsförändrade och får motoriska svårigheter lång tid efter anfallet.

Funktionsnedsättning

De funktionsnedsättningar som de allra flesta strokepatienter drabbas av minskar med tiden, både tack vare kroppens egna lagningsmekanismer och den rehabilitering som erbjuds.

Men alla funktionsnedsättningar blir inte övergående. Stroke är den vanligaste orsaken till att individer blir funktionsnedsatta i högre ålder. Ofta blir vissa funktionsnedsättningar permanenta, trots rehabilitering och stor egen vilja.

Psykosociala problem

Det som kanske mest påverkar en individ som drabbats av stroke är att de sociala förmågorna påverkas. Problemen med att hantera ibland även de enklare vardagsbestyren är betungande för många.

Samtidigt får många problem med kommunikationen och med personlighetsförändringar. Minnet kan påverkas permanent, liksom tids- och rumsuppfattningen. Detta kallas för vaskulär demens.

Vissa drabbas av en näst intill förlamande trötthet som brukar minska med tiden. Förvirring, oro, aggressivitet och en ökad irritabilitet är inte heller ovanligt hos personer som haft stroke.

Förutom att det här drabbar den enskilde, drabbar det även omgivningen.

Depression och känsloyttringar

Förutom alla dessa efterverkningar kan en person som drabbats av stroke uppleva ångest, få depressioner och uppleva att de har svårt att kontrollera sina känsloreaktioner.

Depressionerna beror på skadan i hjärnan, ofta i kombination med de sociala problem som uppstår med de efterverkningar som många drabbas av. Depressionen kommer ofta smygande en tid efter att individen blivit utskriven från sjukhuset.