Ny studie visar vikten av vänskap för din hälsa

Att ha betydande relationer är viktigt i alla åldrar för att leva ett meningsfullt liv men nu visar forskare att det även håller dig frisk.


friendshipÖver 14 000 personer deltog i en studie där forskare ville undersöka hur det sociala livet påverkar hälsa och välmående i alla åldrar. Därför mättes deltagarnas sociala nätverk, relationer till vänner, familj, partners och om de medverkade i sociala sammanhang som religion eller sport. Slutligen fick varje deltagare ett värde eller socialt index beroende på hur socialt integrerade de var.

Det visade sig att personer med lågt socialt index hade högre inflammationsnivå i kroppen, högre blodtryck, högre BMI och större midja.

Speciellt värdefulla var sociala interaktioner i tonåren och sent i livet. Ett begränsat socialt nätverk i tonåren var lika farligt för hälsan som att inte motionera. Liknande resultat upptäcktes för äldre som ökade risken för högt blodtryck och diabetes om de levde i en isolerad miljö.

Att socialt umgänge är viktigt för äldre och påverkar deras hälsa har man sett tecken på i tidigare studier men det här är första gången forskare visar ett samband mellan vänskap i de tidiga tonåren och individens hälsa senare i livet.