Luftförorening ökar risken för högt blodtryck

På den välkända listan av riskfaktorer för högt blodtryck står för mycket salt i kosten och rökning. Nu lägger vi till luftföroreningar.


Kinesiska forskare har granskat alla studier som gjorts på luftföroreningar och blodtryck för att upptäcka ett möjligt samband. De fann att människor som utsätts för mycket luftföroreningar som koldioxid har högre risk för högt blodtryck. Luften kan också förorenas av mikroskopiska partiklar från slitage på vägar, däck eller sand som används vid sandning. Högt blodtryck klassas som över 140/90 mmHg.

luftfororening-blodtryck-framsida-2

Detta borde vara en varningsklocka för politiker som inte tar problemet med luftföroreningar på allvar.

Effekten av luftföroreningar gällde både efter kort tids exponering och på lång sikt.

Forskare som tagit del av studien påpekar att detta borde vara en varningsklocka för politiker som inte tar problemet med luftföroreningar på allvar.

 

Läs vidare om hur dubbdäcksförbud motverka luftföroreningar i våra storstäder.