Hjälm kan snabbt diagnostisera stroke

Hjälmen Strokefinder kan ställa diagnos hos strokepatienter om de fått blodpropp eller blödning. Detta kan göra att man redan i ambulansen kan diagnostiska och inleda behandling.


Hjälm kan snabbt diagnostisera stroke

Hjälmen Strokefinder kan snabbt se om du fått en stroke på grund av blödning eller blodpropp. Foto: Gunilla Brocker

Patientstudier på sjukhus har inletts med mikrovågshjälmen Strokefinder. Hjälmen har förmågan att med hjälp av mikrovågor undersöka hjärnvävnaden och på så sätt ge information om patientens stroke har orsakats av en blodpropp eller en blödning.

Studierna visar att instrumentet har en stor säkerhet i sin diagnos. I höst kommer apparaten att testas på patienter i ambulans.

– Att redan i ambulans kunna diagnostisera och inleda behandling med strokepatienter är vår målsättning med Strokefinder. Eftersom tiden är en kritisk faktor vad gäller strokebehandling kan användningen av instrumentet leda till färre eller mindre omfattande skador hos patienterna, säger Mikael Elam, professor i klinisk neurofysiologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande från Chalmers tekniska högskola.