Fler unga får stroke

Alltfler personer under 55 år drabbas av stroke men risken för återfall sjunker visar ny studie från Göteborgs universitet.


8317892380_acc0cd49b3_bAntalet fall av stroke minskar totalt sett i Sverige men ökar bland personer i 35 till 44 års ålder. Varför stroke har börjat drabba fler yngre är ännu oklart men riskfaktorer som rökning, högt blodtryck och diabetes spelar in. Andra livsstilsfaktorer kan också påverka även om de inte ger uttryck i blodtrycksmätningar eller visar sig som diabetes. Till exempel stillasittande och fetma ökar risken för stroke.

Dessbättre visar en ny studie från Sahlgrenska akademin att färre unga får återfall i stroke. Studien pågick i 20 år och följde över 17 000 personer mellan 18 och 54 år som drabbats av en blodpropp i hjärnan. Risken för att drabbas ytterligare en gång innan 55 års ålder har minskat med 55% för män och 59% för kvinnor. Det beror förmodligen på att yngre personer drabbas av en mildare variant av stroke men också på att behandling har blivit bättre de senaste 20 åren förklarar forskarna bakom studien.

En stroke är en blodpropp eller blödning i hjärnan som drabbar omkring 30 000 personer i Sverige varje år. Stroke kan leda till funktionsnedsättningar som förlorad talförmåga, förlamning i ena sidan av kroppen och minnesproblem. ”Eftersom stroke hos yngre ökar kommer vi att få fler unga strokeöverlevare i framtiden. Det är en utmaning att se till att de inte får funktionsnedsättningar och blir sjuka igen” säger Annika Rosengren, forskare vid Sahlgrenska akademin som lett studien till DN.