Farliga vanor som blir den perfekta stormen

Riskfaktorer som stillasittande och sömnbrist staplar sig på varandra och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.


BlodtrycksmätareJu fler timmar i veckan du jobbar desto högre är risken att du får en hjärtattack. Det beskriver en ny rapport från USA. Forskare följde nära 2000 personer och deras arbetsvanor i 25 år och noterade vilka som drabbades av hjärt- och kärlsjukdomar.

I jämförelse med personer som arbetade 45 timmar i veckan hade en 55-timmarsarbetare 16% högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar och sifforna fortsatte att öka ju mer de arbetade. För någon som arbetade 70 timmar i veckan var risken 74% högre. Sammanfattat leder varje extra arbetstimme i veckan till 1% ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar som högt blodtryck, stroke och hjärtinfarkt.

Arbetstimmar                Ökad risk

55                                       16%

60                                       35%

65                                       52%

70                                       74%

över 75                              103%

Samtidigt kommer en rapport från PLoS Medicine som förklarar att risken att dö i förtid ökar ju fler riskfaktorer du staplar på varandra. Studien baserades på deltagare som påverkades av en eller flera riskfaktorer som rökning, för lite fysisk aktivitet och dålig kost. Var för sig var det bara rökning den absolut farligaste riskfaktorn. Men hög alkoholkonsumtion, sömnbrist och stillasittande ökade inte risken att dö i förtid särskilt mycket av sig självt. I kombination däremot med traditionella riskfaktorer som rökning blev effekten mycket större. Risken att dö i förtid för en rökare blev tre gånger så stor om personen också drack mycket alkohol och fem gånger så stor om personen dessutom fick för lite sömn.

Riskfaktorer är interaktiva, de samarbetar för att framkalla den perfekta stormen. Forskarna menar att det inte är så lätt som att säga till en person att arbeta mindre men är du en person som arbetar långa dagar är det viktigt att inte låta till exempel sömnen nedprioriteras eller slarva med kosten.