Blodförtunnande bra även för äldre

Många äldre blir utan blodförtunnande medel på grund av oron för biverkningar. Men nu konstaterar SBU att det inte finns någon orsak till att utesluta blodförtunnande medel på grund av ålder.


vad är stroke?I takt med att vi blir äldre så behöver fler blodförtunnande medel. Detta för att förebygga och behandla blodproppar vid exempelvis stroke, förmaksflimmer och hjärtinfarkt.

Men på grund av rädslan för biverkningar så som blödningar har många äldre blivit utan blodförtunnande medicin.

Nu visar dock en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) att blodförtunnande medel gör mer nytta än skada och att hög ålder därmed inte enbart ska vara ett skäl för att avstå att behandla någon med blodförtunnande medel.

Läkaren måste istället bedöma den enskilda individens risk för blödning där annan läkemedelsbehandling, högt blodtryck, dålig njurfunktion, leverskada eller tidigare allvarliga blödningar ska ses som riskfaktorer snarare än hög ålder.