Annons från Gottfries Clinic

Har du problem efter din stroke?

Vi söker kvinnor och män som vill delta i en klinisk forskningsstudie med syfte att studera effekten av OSU6162 på kvarvarande symtom efter stroke.

Annons från Gottfries Clinic

OSU6162 är en substans som påverkar hjärnans dopaminomsättning på sådant sätt att den trötthet som mycket ofta följer stroke gynnsamt kan påverkas.

Studien är dubbelblind, det vill säga att hälften av patienterna får slumpmässigt randomiserat aktiv behandling (OSU6162) eller icke aktiv behandling (placebo).

Mediciner liksom läkarbesök och undersökningar är kostnadsfria.

Om du är mellan 18 och 80 år gammal och har haft stroke, är du välkommen att höra av dig. Genom att kontakta oss anmäler du ditt intresse av att erhålla ytterligare information om studien. När du tagit del av all information kommer du att tillfrågas om du samtycker till att delta. Därefter kommer en läkare att ta ställning till om du uppfyller villkoren för deltagande. De uppgifter du lämnar hanteras enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.

Kontakt

031-380 38 47
forskning@gottfries.se

Ansvariga läkare

Professor Carl-Gerhard Gottfries. Gottfries Clinic

Läs mer om studien här