Varningstecken på stroke

En stroke kommer ofta plötsligt och få är förberedda för attacken. Men många känner av att något är fel, långt innan själva strokeanfallet. Då går det att agera på förhand, för att slippa detta trauma.

varningstecken

En begynnande förlamning i ena sidan kan vara ett varningstecken på stroke.

Förlamningskänningar och talsvårigheter

Eftersom stroke ofta drabbar individer under nattetid kan symptomen komma på kvällen innan ett anfall. Det kan handla om en begynnande förlamning i ena sidan, eller att individen känner att talförmågan avtar.

Det förekommer även att svårigheter att förstå andras tal uppkommer inför en stroke.

Handla snabbt vid varningstecken

De här symptomen känns inte alltid så allvarliga, utan alltför många går och lägger sig och hoppas på att problemen är övergående. Tyvärr vaknar de flesta med insikten om att strokeanfallet är ett faktum.

Den som upplever varningar från kroppen inför ett strokeanfall får ofta de första symptomen ett dygn eller några timmar innan anfallet. Då är det bråttom att få sjukvård så att stroken kan hanteras innan skador på hjärnan uppstår.

Problemet är att många helt enkelt inte förstår det allvarliga i situationen. Det kan i sin tur bero på att den som drabbas inte har ont, vilket inte slår igång samma varningssystem i kroppen som när vi drabbas av till exempel en hjärtattack – något som upplevs både som skrämmande och dramatiskt.

Symptom på stroke

Hur stroke yttrar sig beror på var någonstans stroken drabbar hjärnan. Men det finns några symptom du bör vara uppmärksam på: En stroke drabbar oftast bara ena hjärnhalvan, med förlamning av ena kroppssidan som följd. Det känns som en svaghet i armen, eller både i armar och ben.

Stickningar, domningar och försämring av balans och motorik är också vanligt. Samtidigt drabbas de delar av kroppen som styrs av den delen av hjärnan som får syrebrist av strokeanfallet.

I vissa fall kan talsvårigheter, förmågan att orientera sig och sinnesintrycken störas av en stroke. Det kallas för perceptionsstörningar och kan yttra sig på flera sätt. De försämrade sinnesfunktionerna leder till att många känner sig illamående.

Huvudvärk, dubbelseende och kräkningar är ganska vanliga. Medvetandegraden kan påverkas vid allvarligare fall av stroke.

Smärta – ibland i axeln

En del känner av smärtor vid stroke, men långt ifrån alla. Det tar ofta tid för kroppen att reagera på en stroke, så smärtan kommer ofta efter en tid.

Om smärta uppstår i början av ett strokeanfall handlar det ofta om smärtor i axeln, som genom förlamningen får svårt att ligga kvar i rätt läge.

TIA – ett liknande stroketillstånd

En stroke kan föregås av ett strokeliknande anfall som går under namnet TIA.

TIA ter sig som en stroke, men skadar inte hjärnfunktionen på samma sätt. Attacken är övergående, men samtidigt varnar detta anfall om att en störning finns i hjärnan.

Till skillnad mot en stroke, varar attacken i mellan några minuter till en timme. Risken är mycket stor för att en person som inte behandlas för en TIA-attack också får ett äkta strokeanfall. TIA är därför ett akut tillstånd och det är hög tid att ringa 112 om TIA eller stroke misstänks.

Inte alltid stroke

De symptom som är förknippade med stroke behöver inte betyda att stroke är ett faktum. Så många som en femtedel av alla patienter på våra sjukhus som kommer in med misstänkt stroke har fått samma symptom av häftiga migränattacker, hjärntumörer, lågt blodsocker eller hjärtrytmrubbningar.

Då även dessa tillstånd är mycket allvarliga, är det oavsett orsak, mycket viktigt att individen som drabbas kommer under vård så fort som möjligt. Det är sedan läkarens uppgift att reda ut vad som orsakar anfallet.

Vad tycker du? Kommentera eller starta en diskussion

Dela med dig av dina tankar på vårt stora hälsoforum, Healthcare Forum.

×
Healthcare Media inte har inte möjlighet att ge medicinska råd.
+ 1 = 5

Kommentarer

Hej. Jag har under hela dagen känt en annorlunda huvudvärk över höger öra. Kommer med intervall på 5-15 minuter och varar bara några sekunder. Ingen svår smärta, men man undrar vad det kan bero på. Har aldrig känt på liknande sätt.

I dag morse när jag vaknade hade jag svårt att orientera mig och vad jag skulle göra. Jag var i samma tillstånd av ledsmanhet, ovanligt för mig och dåliga natt drömmar som har hänt allt oftare. Måste tillägga att jag lider av betydlig dövhet sedan någon vecka och misstanke finns hos min husläkare att jag har propp i öronen. Jag har astma-kol och kanske det och dövheten gör att jag hör varje andetag som jag tar och det är väldigt irriterande. Allt detta att förhoppningsvis kunna utesluta stroke? Jag ska till öronläkare 16/9. Gjorde detta efter att hade läst er artikel ovan. Tacksam för er artikel! Pirkko

Andra läste också: