Annons från Casa Afasia Intensive Rehab AB

De hjälper strokepatienter att rehabiliteras i solen

Efter en stroke upplever många drabbade att det är svårt att hitta bra rehabilitering. Att känna sig ensam och bortglömd av vården är inte ovanligt. Efter sin egen stroke valde Lars Hedlund att öppna Casa Afasia, ett rehabcenter med högkvalitativa träningsprogram för strokepatienter – i Spanien.


För tio år sedan drabbades Lars av en stroke. Han föll ihop hemma och hittades först två dagar senare. Fysiskt klarade han sig väldigt bra men med språket var det annorlunda. Han hade drabbats av afasi vilket är en vanlig komplikation efter en stroke. Utöver den akutvård Lars fick i samband med själva stroken, upplevde han att han inte kunde hitta någon bra rehabilitering. 

– Det kändes riktigt hemskt. Jag upplevde att det varken fanns tid eller pengar inom vården för att ge en bra rehabilitering till strokepatienter, säger Lars.

Intresserad av Casa Afasia? Läs mer här

Öppnade eget rehabcenter 

År 2018 öppnade Lars Casa Afasia i Spanien tillsammans med Marika Schütz. Marika är forskare och logoped med mångårig erfarenhet av rehabilitering av strokepatienter.  De erbjuder intensiva rehabiliteringsprogram för människor med stroke och andra neurologiska skador, baserade på senaste forskningen. 

–  Enligt de senaste decenniernas forskning har intensiv rehabilitering visat sig vara mest effektiv vid stroke. Forskning visar att man redan efter två veckors intensiv rehab kan se förändringar i hjärnans struktur som går att koppla till markanta funktionsförbättringar. Tack vare Lars initiativ har vi på Casa Afasia en unik möjlighet att utveckla optimala rehabprogram med hjälp av personal som har lång erfarenhet av intensiv rehab, samtidigt som vi genomför fortlöpande forskning på effekterna av vår rehab,  säger Marika.

Casa Afasia har högkvalitativa rehabiliteringsprogram inom språk och tal, motorik, samt kognition och kommunikation. De erbjuder även program för yngre med förvärvade hjärnskador samt yrkes- och studieförberedande program. Fokus ligger ständigt på själva rehabiliteringen.

– Det viktigaste är att man verkligen ska uppleva en förbättring i sin rehab. Oavsett hur stora svårigheter man har när man kommer till oss ska man märka att man successivt blir bättre, säger Lars.

Lever du med komplikationer efter en stroke? Klicka här

Varje program anpassas efter individen

Casa Afasia tar emot patienter från flera olika länder. Bristen på rehab efter stroke är vanlig över hela Europa. Alla träningsprogram anpassas efter individen och genomförs tillsammans med välutbildade och erfarna fysioterapeuter, neurologer och logopeder. Längden på programmet bestämmer man själv, men oftast handlar det om två till fem veckor. 

När man avslutat sitt program får man rekommendationer för framtida träning. Casa Afasia erbjuder även uppföljning hemma i Sverige. För den som behöver ekonomiskt stöd för att kunna ta del av rehabiliteringen går det att ansöka om bidrag från Försäkringskassan.

Ta reda på mer om Casa Afasia