Hur påverkas kroppen efter en stroke?

Kroppens fysiska och kognitiva förmågor samt personligheten påverkas av en stroke. För anhöriga och närstående kan det vara svårt att relatera till de minnessvårigheter och den personlighetsförändring som vissa får.

Stroke – varar i minst 24 timmar

Hur påverkas kroppen av stroke

Kommer du in i tid kan du klara dig utan några men.

Ett anfall av stroke kommer oftast mycket snabbt och utan förvarning. Det gör att det också blir en dramatisk förändring av personen som drabbas. Därför behöver också personen ifråga snabbt tas till sjukhus för vård.

En stroke varar i minst 24 timmar och leder till långvariga efterverkningar på kroppen. Den kan drabba hela eller delar av hjärnan, beroende på var hjärnblödningen eller hjärninfarkten sker och hur djup medvetslöshet som uppstår. Vid TIA, transistorisk ischemisk attack, går symtomen istället tillbaka inom 24 timmar, och efterverkningarna är små.

Fysiska men av stroke

När en stroke är ett faktum skadas och dör nervceller, nervceller som är programmerade för att styra delar av våra kroppsfunktioner.

Hur kroppen påverkas beror på vilken del av hjärnan som är drabbad, och i vilken utsträckning. Det är vanligt att vissa delar av synen försämras eller försvinner, att delar av kroppen förlamas och att känseln inte längre fungerar som den ska.

Ett mycket vanligt symtom är när halva kroppen förlamas. Då har en del av storhjärnan drabbats av stroke, alternativt en del av hjärnstammen. Förlamningen släpper alltmer, ju mer hjärnan återställs efter slaganfallet, särskilt om personen som drabbats får bra rehabilitering.

Kognitiva men av stroke

Även de kognitiva funktionerna drabbas av en stroke. Dessa kan vara nog så besvärande, om inte värre, än de fysiska åkommorna. Förlusten eller en försämring av språkförmågan drabbar många med stroke hårt. Plötsligt kan de inte kommunicera med omvärlden som förr.

Personer som drabbats av stroke kan också få minnesstörningar, svårigheter att känna igen sig och de sina och få bestående trötthet. Dessutom kan personligheten och humöret förändras hos en person som drabbats av stroke. Depression är inte ovanligt.

De här förändringarna påverkar inte enbart den drabbade, utan även dess omgivning, som kan ha svårt att relatera till att personligheten förändras.

Vad tycker du? Kommentera eller starta en diskussion

Dela med dig av dina tankar på vårt stora hälsoforum, Healthcare Forum.

×
Healthcare Media inte har inte möjlighet att ge medicinska råd.
+ 3 = 5

Kommentarer

Hej! Vi undrar hur det är och ha stroke och vilken ålder den framträder i? <3

Richard, samma sak hände mig. Det visade sig att jag ofta satt med armbågen mot mitt skrivbord länge när jag pluggade, och att jag kom åt "el-arne" ofta. Jag lutade även armbågen mot skrivbordet nära el-arne ofta med. Jag tappade kraften i underarmen och hade domningar i fingrarna. Först domnade lillfingret bort och sedan ringfingret, och jag tappade styrkan i grepp. Hoppas detta hjälper dig! mvh Andreas

Har värk i vä armbågen sen ca 2-3 veckor tillbaka. Värken har även gjort framförallt underarmen orklös. Nattetid får jag även domningar i båda händer ut i fingertopparna.

Det vanligaste tecknet på stroke är en förlamning eller känselbortfall någonstans i kroppen. Men om du är orolig för vad som är fel tycker jag att du ska ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177. Berätta om dina problem så hjälper de dig.

Hej! <3 (: Du bör söka upp sjukvårdsupplysningen eventuellt någon kompis. Som kan hjälpa dig. Jag känner mig ledsen för din skull. Ät mycket, träna och

Andra läste också: